BGBGBG

Organisatie

De Dutch Aviation Group is een netwerk organisatie bestaande uit:

  • Leden: bedrijven en organisaties actief in de kennisindustrie alsmede (opleidings- en onderwijs) instellingen gespecialiseerd in zaken binnen de Lucht-en Ruimtevaart sector.
  • Geassocieerde leden: Lucht- en Ruimtevaart organisaties en organisaties die de initiatieven van de Dutch Aviation Group onderschrijven.
  • Observers: organisaties welke optreden als belangengroep binnen de Lucht- en Ruimtevaart en andere organisaties en bedrijven die werkzaamheden verrichten ten behoeve van de Lucht- en Ruimtevaart.
  • Partners: bedrijven en organisaties welke ondersteuning verlenen aan de initiatieven van de Dutch Aviation Group.

De Dutch Aviation Group is verder als volgt georganiseerd:

  • De Algemene Ledenvergadering, zijnde het hoogste orgaan binnen de vereniging
  • Het bestuur, bestaat uit de Voorzitter, Secretaris/Penningmeester, een 2e Secretaris en een tweetal Algemene Bestuursleden.