BGBGBG

Introductie

De Dutch Aviation Group is een vereniging van bedrijven en organisaties die ondersteuning verlenen aan de lucht- en ruimtevaart industrie met hun kennis, expertise en ervaring in complexe hedendaagse aangelegenheden. De leden (members) van de Dutch Aviation Group zijn toonaangevende Kennisinstituten, Onderwijsinstellingen en Adviesbureaus.

Sinds de oprichting in 2000 is de Dutch Aviation Group gegroeid van zes instellingen naar meer dan zestig. De voornaamste doelstelling van de Dutch Aviation Group is het faciliteren van de uitwisseling  van kennis en ervaring van de binnen het netwerk aangesloten bedrijven en organisaties, om zodoende de samenwerking binnen de lucht- en ruimtevaart sector te bevorderen. Dit gebeurt onder meer doormiddel van het regelmatig houden van (thema-) bijeenkomsten, alsmede het beschikbaar stellen op deze website van informatie en presentaties van onze leden.