BGBGBG

Lidmaatschap

De Dutch Aviation Group (DAG) is een vereniging van bedrijven en organisaties betrokken of geïnteresseerd in de Lucht- en Ruimtevaartindustrie. 

Doelstellingen van de Dutch Aviation Group zijn:

  • Netwerkorganisatie
  • Informatie voorziening
  • Kennisontwikkeling
  • Bevordering van samenwerking
  • Bevordering luchtvaartonderwijs

 

Werkwijze
De Dutch Aviation Group realiseert haar doelstellingen door de organisatie van netwerkbijeenkomsten en symposia. De DAG is geen organisatie die zelf standpunten inneemt en treedt niet op als belangenbehartiger voor individuele leden.
Via de website www.dutchaviation.nl, LinkedIn, Twitter en per mail worden leden hierover geïnformeerd.

Lidmaatschap en geassocieerd lidmaatschap
Het lidmaatschap van de DAG staat open voor bedrijven en organisaties actief op het terrein van de lucht- en ruimtevaart, in het bijzonder met betrekking tot onderzoek, onderwijs, kennis en dienstverlening. 
Het geassocieerd lidmaatschap staat in het bijzonder open voor luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en de maakindustrie maar ook voor bedrijven en organisaties die belangstelling hebben voor aansluiting bij het netwerk van de DAG. (Geassocieerde leden hebben geen stemrecht tijdens de ledenvergaderingen). 
Het lidmaatschap van de DAG biedt haar leden, naast de genoemde activiteiten nog een aantal extra voordelen zoals 2 vrijkaarten voor het jaarlijks symposium De Nederlandse Luchtvaartagenda, uitnodigingen voor themabijeenkomsten, naamsvermelding op de website van de DAG, gebruik DAG logo (volgens voorschriften) en een VIP kaart voor Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

Uw bedrijf of organisatie is van harte welkom om zich aan te sluiten bij de Dutch Aviation Group. Met uw lidmaatschap bent u verzekerd van betrokkenheid bij de Nederlandse luchtvaartagenda en geniet u vele voordelen waarmee het lidmaatschap snel kan worden terugverdiend. 

Contributies 2018

Leden
Geassocieerde Leden    
Inschrijving (éénmalig)
Studenten 

€ 1400,- (excl. BTW)
€ 1300,- (excl. BTW)
€   350,- (excl. BTW)
€   250,- (incl. BTW) 

Starttarief
Voor startende bedrijven of instellingen (minder dan 2 jaar actief) verlenen wij het 1e jaar 50% en het 2e jaar van het lidmaatschap 25% korting op de van toepassing zijnde contributie (niet geldig voor studenten). Indien opgave van een lidmaatschap in een lopend jaar na 1 juli plaatsvindt, is men slechts 50% van de geldende contributie in dat jaar verschuldigd. 

Studententarief
Studenten die in aanmerking willen komen voor het lidmaatschap dienen te beschikken over een collegekaart of een bewijs van inschrijving aan een hogeschool of universiteit. Studenten betalen geen inschrijfgeld en kunnen als individueel lid gratis deelnemen aan alle geannonceerde evenementen van de DAG. Zij krijgen echter geen naamsvermelding op de website en ook de VIP-kaart van het Grand Hotel Huis ter Duin is op hen niet van toepassing. De contributie bedraagt € 250,- (incl. BTW) per kalenderjaar.

Met een aantal studieverenigingen zijn aparte afspraken gemaakt voor het kunnen laten deelnemen van studenten aan de evenementen van de DAG. Voorwaarde is dat men lid is van de betreffende studievereniging. Informatie hieromtrent is te verkrijgen bij de eigen studievereniging.

Opzeggen lidmaatschap
Zonder opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks automatisch verlengd.
Opzegging van het lidmaatschap van de DAG moet statutair vóór 31 december van het lopende kalenderjaar worden gedaan. 

Informatie en contact
Voor meer informatie over de Dutch Aviation Group en het lidmaatschap kunt u contact opnemen met Angelique Hutten via a.hutten@dutchaviation.nl of (06) 54736043.

Inschrijven
Inschrijving gebeurt nadat wij uw contactgegevens hebben verkregen. Vul daartoe het formulier op deze website in en wij zullen u daarna benaderen ter voltooiing van de inschrijfprocedure.