BGBGBG

Lidmaatschap

De Dutch Aviation Group (DAG) is een vereniging van leden die werkzaam, betrokken of geïnteresseerd zijn in de Lucht- en Ruimtevaartindustrie. 

Om inhoud te geven aan de betrokkenheid worden door de Dutch Aviation Group de volgende doelstellingen gehanteerd:

- Netwerkorganisatie
- Informatie voorziening
- Kennisontwikkeling
- Bevordering van samenwerking
- Bevordering luchtvaartonderwijs 

De Dutch Aviation Group realiseert haar doelstellingen door de organisatie van netwerkbijeenkomsten en symposia. De DAG is geen organisatie die zelf standpunten inneemt en treedt niet op als belangenbehartiger voor individuele leden.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de DAG staat open voor bedrijven, organisaties, studentenverenigingen en individuele personen die actief of betrokken zijn op het terrein van de lucht- en ruimtevaart, in het bijzonder met betrekking tot onderzoek, onderwijs, kennis en dienstverlening. Het lidmaatschap kent 3 categorieën, te weten: het organisatie lidmaatschap, het individuele lidmaatschap en het studenten lidmaatschap.

Contributies 2019

Organisatie:

Individueel:

Studenten:

Inschrijving: 

€ 1.500,- (excl. BTW)

€    350,- (incl. BTW)

€ 1.500,- (excl. BTW)

€      50,- (incl. BTW) 

Organisatie
Met dit lidmaatschap kunnen per keer 3 personen van de organisatie aan onze activiteiten en bijeenkomsten deelnemen. Daarnaast krijgt de organisatie voor enkele genodigden jaarlijks een speciale invitatie voor onze lentebijeenkomst in mei en ons symposium in november.

Individueel
Het individuele lidmaatschap is van toepassing op zelfstandige ondernemers, gepensioneerden en personen die niet in dienst zijn bij één van de aangesloten organisaties. Met dit lidmaatschap kan men deelnemen aan alle activiteiten en bijeenkomsten van de DAG.

Studenten
Het studenten-lidmaatschap is een groepslidmaatschap waarmee maximaal 10 studenten deel kunnen nemen aan alle activiteiten en bijeenkomsten van de DAG. Dit lidmaatschap kan alleen worden aangegaan door de studentenvereniging van de betreffende opleidingsinstelling.

Opzeggen lidmaatschap
Zonder opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks automatisch verlengd.
Opzegging van het lidmaatschap van de DAG moet statutair vóór 31 december van het lopende kalenderjaar worden gedaan. 

Informatie en contact
Voor meer informatie over de Dutch Aviation Group en het lidmaatschap kunt u contact opnemen met Angelique Hutten via a.hutten@dutchaviation.nl of (06) 54736043.

Inschrijven/ Aanmelden
Inschrijving gebeurt nadat wij uw contactgegevens hebben verkregen. Vul daartoe het formulier op deze website in en wij zullen u daarna benaderen ter voltooiing van de inschrijfprocedure.