BGBGBG


VSV Leonardo da Vinci
 

VSV Leonardo da Vinci

De Vliegtuigbouwkundige Studievereniging ‘Leonardo da Vinci’ is de vereniging van studenten Luchtvaart- & Ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft. Ruim 95 procent van de studenten van onze faculteit is lid, hetgeen neerkomt op een ledenaantal van ongeveer 2300. Daarmee is de VSV ‘Leonardo da Vinci’ de grootste vliegtuigbouwkundige studievereniging in de Benelux. De studievereniging heeft tot doel de belangen van haar studenten behartigen in de breedste zin des woords.
Daartoe organiseren een kleine twintig commissies en disputen velerlei activiteiten zoals lezingen, excursies, een studiereis, borrels en feesten. Dit gebeurt allemaal onder leiding van zeven studenten die fulltime in het bestuur zitten van de vereniging. Zij zetten hun studie een jaar lang opzij om zich volledig in te zetten voor de vereniging. Binnen de faculteit zorgt de VSV dat studenten een stem hebben in het onderwijsprogramma en doet zij aan kwaliteitszorg, door middel van onderwijscommissies.

 Vorige pagina
 

 VSV 'Leonardo da Vinci'

 Faculteit LR, TU Delft
 Kluyverweg 1
 2629 HS Delft
 T: 015 278 5366
 F: 015 278 1243
 E: VSV@tudelft.nl