BGBGBG


Aerovisie
 

Aerovisie

De Stichting AeroVisie belast zich met initiëren, (doen) organiseren en coördineren van uiteenlopende activiteiten op het gebied van de lucht- en ruimtevaart in de ruimst mogelijke zin van het woord. De toekomst van de lucht en ruimtevaart in relatie tot de sociaal economische betekenis staat hierin centraal, bezien vanuit de verschillende maatschappelijke invalshoeken.

Bij het realiseren van deze activiteiten betrekt de Stichting zoveel mogelijk jongeren, zowel zij die reeds actief zijn in de lucht- en ruimtevaart alsmede zij die overwegen in die sector hun toekomst te zoeken. De Stichting werkt daartoe nauw samen met organisaties en instellingen uit de sfeer van de lucht en ruimtevaart en aanverwante sectoren en zoekt aansluiting bij reeds geplande projecten en evenementen met een enigszins educatief karakter.

Met deze multidisciplinaire aanpak, resulterend in een integrale visie, benadrukt de Stichting het maatschappijbrede karakter van dit programma ten einde daarmee draagvlak en draagkracht te creëren voor de lucht- en ruimtevaart als een veelzijdige inspiratiebron voor andere sectoren van de economie en de samenleving als geheel.Vorige pagina
 

Stichting AeroVisie

Postbus 75574
1070 AN Amsterdam
Fax: 020 676 8309
Email: info@aerovisie.nl
www.aerovisie.nl