BGBGBG


Rotterdam The Hague Airport
 

Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport heeft de ambitie de beste regionale luchthaven in Nederland te zijn en op Europees niveau te behoren tot de beste van zijn soort.

Een groot aantal van de (kritische) randvoorwaarden om de geformuleerde ondernemingsdoelstelling waar te kunnen maken is inmiddels (ruimschoots) voldaan, waaronder het feit dat de (toekomstige) exploitatie van de luchthaven (op de huidige locatie) niet meer ter discussie staat en zo mede zeker is gesteld. Na bijna 30 jaar van onzekerheid kon het dossier ("Sluiting Rotterdam Airport") definitief worden gesloten. Er werd overeenstemming bereikt met de betrokken overheden op basis waarvan zowel het overeengekomene met betrekking tot het recht van exploitatie alsook de verwerving (pacht) van de locatie contractueel - en voor een periode van 99 jaar - zijn vastgelegd.

Een andere randvoorwaarde om de geformuleerde ondernemingsdoelstelling te bereiken vormt het verder verbreden van het politiek-bestuurlijk draagvlak. De in het verlengde daarvan eveneens als doelstelling geformuleerde versterking van het markt-, en economisch draagvlak (binnen milieugrenzen) werd bewerkstelligd en vormt zodoende een solide basis voor verdere uitbouw van onze activiteiten in de komende jarenVorige pagina
 

Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam Airportplein 60
3045 AP Rotterdam

Postbus 12025
3004 GA Rotterdam

T: 010 - 446 34 44
F: 010 - 446 34 99
E: info@rtha.com
www.rotterdamthehagueairport.nl