BGBGBG


MovingDot
 

MovingDot

De civiele luchtvaart speelt een belangrijke rol in de economie. Niet alleen in directe zin, maar met name ook in de bereikbaarheid van economische centra. Grote luchthavens fungeren als spin in het web van internationale verbindingen.


Een goede wisselwerking tussen luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en luchtverkeersleiding bepaalt of het netwerk echt rendeert. Indien dit in de weg wordt gestaan door individuele suboptimalisaties kan dit negatief doorwerken in het functioneren van de keten.


MovingDot richt zich bij haar aanpak steeds op het belang van deze keten en kan op alle niveaus een bijdrage leveren: vanaf het strategische niveau van masterplanning tot aan het operationeel niveau van luchtruimontwerp en ATC procedures. Vanuit de brede ADSE expertise kan hier tevens kennis van vliegtuigontwerp, vliegoperaties en cockpitsystemen in worden betrokken.

 

Met onze langjarige kennis en ervaring in het managen van luchtverkeersleiding zijn wij tevens in staat u te helpen bij de ontwikkeling en certificatie van uw (safety en quality) management systeem. Pragmatische, maar doelgerichte oplossingen verminderen onnodige overhead, vergroten de effectiviteit of maken u klaar voor de aansluiting bij internationale ontwikkelingen en innovaties zoals de invoering van Performance-based Navigation routes en Collaborative Decision Making (CDM). Vorige pagina
 

 

MovingDot

Scorpius 90
2132 LR  Hoofddorp
Postbus 3083
2130 KB  Hoofddorp
Tel.: +31 (0)88 668 3000
Fax.: + 31 (0)23 557 1069
E-mail: info@movingdot.nl
www.movingdot.nl