BGBGBG


Militaire Luchtvaart Autoriteit
 

Militaire Luchtvaart Autoriteit

De activiteiten van de MLA moeten waarborgen dat de Nederlandse militaire luchtvaart op een adequaat veiligheidsniveau wordt uitgeoefend. Dit wordt gewaarborgd door: 

  • het uitgeven van regelgeving (het opstellen van luchtvaarteisen, beleid, luchtvaartaanwijzingen en adviezen), 
  • toetsing (auditen, inspecteren en beoordelen van luchtvaartbedrijven, luchtvaartuigen en luchtvaartautoriteiten) 
  • handhaving (afdwingen alsmede opschorten, schorsen of intrekken van erkenningen, goedkeuringen, privileges, licenses, type certificaten en bewijzen van luchtwaardigheid). 

 

Daarnaast onderkent de MLA taken op het gebied van 'houden van registers', zoals het luchtvaartuigregister, licenses register, erkennings- en goedkeuringsregister, ontheffingsregister, luchtvaartaanwijzingregister en regelgevingregister.

 Vorige pagina
 

 

Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA)

Kalvermarkt 32
2511 CB  Den Haag
Postbus 20701
2500 ES  Den Haag
Tel.: +31 (0)70 318 66 67
Fax.: +31 (0)70 318 66 69
E-mail: mla@mindef.nl
www.mindef.nl