BGBGBG


LVNL
 

LVNL

Missie

LVNL staat garant voor de continuïteit van luchtverkeersdienstverlening in Nederland. Aan veiligheid worden geen concessies gedaan. Het is verweven in alle lagen van de organisatie.

De stakeholders van LVNL zijn meer dan tevreden over de kwaliteit in relatie tot de prijs van de dienstverlening. Men is proactief in de ontwikkeling van de Mainport Schiphol.

De organisatie vertegenwoordigt een toegevoegde waarde in de luchtvaartsector door steeds te zoeken naar de optimale balans tussen de complexe en soms tegenstrijdige belangen van verschillende stakeholders. Dit gebeurt binnen de context van een rendabele exploitatie met redelijke en transparante tarieven voor de klanten van LVNL.

Visie

Eén organisatie, één luchtruim.

Over een aantal jaar is LVNL onderdeel van een Europees luchtverkeersleidingscentrum binnen het Functional Airspace Block Europe Central – FABEC. In dit centrum is civiele en militaire luchtverkeersleiding geïntegreerd.

Met een vergaande integratie wordt maximale synergie bereikt. Dit leidt tot een optimaal gebruik van het luchtruim waaruit kostenbesparingen voortkomen. Als onderdeel van zo’n centrum zal men in staat zijn een grotere prestatieverbetering te realiseren voor Schiphol en de Europese luchtvaart.Vorige pagina
 

LVNL

Stationsplein ZuidWest 1001
1117 CV SCHIPHOL
Postbus 75200
1117 ZT SCHIPHOL
+31 (0)20 4062000
+31 (0)20 6484999
communications@lvnl.nl