BGBGBG


ANVR
 

ANVR

Mensen reizen al vele eeuwen over de aardbol, voor hun plezier of voor het doen van zaken, zowel individueel als in groepsverband. Geen wonder dat vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw een ontwikkeling op gang kwam vanuit de ondernemingen in de reisbranche zich te willen verenigen om zo de gezamenlijke belangen te behartigen. De ANVR is dan ook een brancheorganisatie en geen consumentenorganisatie.

Doelstelling ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen)
'Het bundelen van krachten van de aangesloten leden ten einde de gemeenschappelijke sociaal-economische belangen te behartigen, zodat de ANVR als organisatie nationaal en internationaal een toonaangevende plaats inneemt als vertegenwoordiger van de reisbranche'.
 
Kernactiviteiten van de ANVR
Bij het vaststellen van het beleid van de brancheorganisatie staan de leden centraal. Het hoogste orgaan is dan ook de Algemene Leden Vergadering. Het ANVR-bestuur, gevormd door vertegenwoordigers uit de reisbranche namens leden reisagenten, luchtvaartagenten en touroperators, wordt ondersteund door het secretariaat. Veel leden zijn actief in overlegplatformen, commissies en projectgroepen, die op hun beurt het bestuur van advies voorzien.
 
De verschillende en vaak meest uiteenlopende onderwerpen waar de ANVR zich mee bezig houdt, zijn ondergebracht in verschillende kerntaken: Imago & Lobby, Consumentenzaken, Luchtvaart, Arbeidszaken & Onderwijs, en Standaardisering. Daarnaast is er een platform Touroperating en een platform Retail.Vorige pagina
 

ANVR

Baarnsche Dijk 10
3741 LS Baarn
Tel.: +31 (0)35 543 34 10
Email: info@anvr.nl
www.anvr.nl