BGBGBG

SYMPOSIUM
'De vlucht naar voren'

Op weg naar een duurzame toekomst voor de luchtvaart in Nederland

15 NOVEMBER 2018 

Vrijwel dagelijks kunnen we tegenwoordig berichten lezen die een aanklacht inhouden tegen de groei van de luchtvaart en de daarmee samenhangende toename van de door de luchtvaart geproduceerde emissies (Geluid, CO2, fijnstof, etc.). Daarnaast zien we dat het ingezette overheidsbeleid, door het vermeend afremmen van de groei via vliegtaks, het aantal vliegbewegingen, uitplaatsing, etc., niet onmiddellijk gericht zijn op maatregelen die een verlagende werking teweeg zouden moeten brengen van de bron van de geproduceerde emissies. Hiervoor zijn baanbrekende innovaties nodig (game changers) met gepaard gaande hoge investeringen om tot een uiteindelijke industrialisatie van kansrijke innovaties te komen.

In dit DAG-Symposium, met als titel “De vlucht naar voren”, zullen wij aandacht besteden aan reële en innovatieve plannen en ideeën die een antwoord moeten geven op de vraag van: “Minder en duurzamer vliegen?”. 

Wij hebben de heren Elbers, President-Directeur KLM en Benschop, President & CEO Royal Schiphol Group bereid gevonden in te gaan op concrete plannen en ideeën die ertoe moeten leiden een balans te vinden tussen het faciliteren van luchtvaart ten behoeve van de Nederlandse economie en de wens van consumenten om te reizen aan de ene kant en de belangen van gezondheid, duurzaamheid en milieu aan de andere kant. Daarnaast zal Tineke Bakker – v.d. Veen, Managing Director Boeing – Benelux & Nordics een toekomstvisie, gericht op duurzaamheid, vanuit de industrie komen toelichten.

Zoals gebruikelijk wil de Dutch Aviation Group tijdens het symposium zoveel mogelijk de dialoog faciliteren tussen u als bezoeker en de sprekers. U wordt ook nu weer de gelegenheid geboden om vragen te stellen en uw visie over belangrijke onderwerpen aan de orde te stellen. Daarnaast bieden wij u weer als vanouds de gelegenheid om tijdens de diverse netwerkmomenten uw contacten te onderhouden en de top van de Nederlandse luchtvaart te onmoeten.

Vanaf 13.30 uur is de ontvangst en om 14.00 uur zal het symposium worden geopend. Het programma wordt om 17.00 uur afgesloten met een netwerkborrel en een "walking dinner".


Programma

13.30 Inloop en registratie

14.00 Opening plus introductie op het thema door de voorzitter van de Dutch Aviation Group, Alexander Schnitger

14.15 "Minder en duurzamer vliegen?" door Paul Peeters, Lector Duurzaam Toerisme, Breda University of Applied Sciences.

14.40 Toekomstvisie vanuit de industrie door Tineke Bakker – v.d. Veen, Managing Director Boeing – Benelux & Nordics.

15.00 Pauze

15.20 Toekomstvisie vanuit Luchthavenperspectief door Dick Benschop, President & CEO Royal Schiphol Group.

15.40 Toekomstvisie vanuit de Luchtvaartmaatschappij door Pieter Elbers, President Directeur KLM.

16.00 Forumdiscussie "Innovatie in de vlucht naar voren" o.l.v. de voorzitter van de Dutch Aviation Group, Alexander Schnitger

16.45 Afsluiting

17.00 - 19.00 Netwerkborrel en "Walking Diner" 


Deelname

De kosten van deelname aan het symposium bedragen € 150,- (excl. BTW) per persoon (studenten € 50,- excl. BTW).

De deelname voor DAG-leden (max. 2 per organisatie) en genodigden is gratis. Via een lidmaatschap aangesloten studentenverenigingen kunnen gratis deelnemen tot een maximum van 10 studenten per vereniging. Opgave van gratis deelname doormiddel van verkregen promotiecode (opgave is verplicht).Graag verwelkomen wij u op 15 november in Grand Hotel Huis ter Duin te Noordwijk.