BGBGBG

 

SYMPOSIUM

'DE NEDERLANDSE LUCHTVAARTAGENDA'

Op 21 november 2016 heeft de Dutch Aviation Group het jaarlijkse symposium, met als overkoepelend thema “De Nederlandse Luchtvaartagenda”, gehouden. Dit jaar kon er een inkijk verkregen worden over de ideeën omtrent: "Smart Airports, Smart Aircraft and Smart Airspace".

Wij hebben ons hierover laten informeren door Albert van Veen, CIO (Chief Information Officer) Schiphol Group, Drew Margill van Boeing Commercial Airplanes en door Michiel van Dorst, CEO van LVNL. Ook lieten we ons graag bijpraten door de President-directeur van de KLM, Pieter Elbers.

Dit symposium stond verder in het teken van de overdracht van het voorzitterschap van de Dutch Aviation Group. Na 16 jaar voorzitterschap heeft Anne Cor Groeneveld, met het aanreiken van de tijdens het 15-jarig jubileum verkregen 3D-geprinte voorzittershamer, het voorzitterschap overdragen aan zijn opvolger Lt. Generaal b.d. Alexander Schnitger.

Anne Cor Groeneveld werd op zijn beurt, als scheidend voorzitter, door achtereenvolgens Alexander Schnitger (voorzitter DAG), Peter Legro (voormalig CEO Transavia Airlines), Paul Riemens (voormalig CEO LVNL) en Pieter Elbers (President Directeur KLM) toegesproken en uitvoerig bedankt voor zijn jarenlange inzet als "founding father" en voorzitter van de Dutch Aviation Group.

Als blijk van dank en grote waardering werden hem diverse cadeaus aangereikt en werd hij vanuit het bestuur van de DAG geëerd met zijn benoeming tot Ere-voorzitter, waarbij hij tevens de eerste ere-penning van de Dutch Aviation Group kreeg overhandigd. 

Hieronder een kleine impressie van de ceremoniële bestuursoverdracht. Klik HIER om de slideshow van de foto's van het symposium te bekijken.

Ruud Hirdes, secretaris

Overdracht voorzittershamer
Foto: Lise Gerson Lohman 

  

Anne Cor met Lucia en Alexander na
uitreiking erepenning
Foto: Lise Gerson Lohman 

  
 
 

 

 Programma symposium 2016