BGBGBG

  

SYMPOSIUM "DE NEDERLANDSE LUCHTVAARTAGENDA"
20 NOVEMBER 2017

  


De Dutch Aviation Group heeft het jaar 2017 gekozen om uitgebreid stil te staan bij het thema innovatie. In samenwerking met de Aviation Academy van de Hogeschool van Amsterdam is een boeiend jaarprogramma samengesteld. De afsluiting hiervan zal gevormd worden door tijdens ons symposium in november een podium te bieden aan een aantal grote en kleine innovaties, die naar onze mening de aandacht verdienen om in de schijnwerpers geplaatst te worden.

Het gehele jaar heeft het programma van de DAG in het teken gestaan van innovatie en start-ups. Op het afsluitende symposium van 20 november zullen we naast twee keynote speakers ook middels een aantal korte pitches diverse innovatieve projecten laten zien die exemplarisch zijn voor het innovatieve karakter van de Nederlandse luchtvaart. Door deze projecten onder de aandacht te brengen faciliteren wij een verdere uitwisseling van ideeën en kansen, en willen we zodoende bijdragen aan het innovatievermogen van de Nederlandse luchtvaart. Medewerking hiertoe hebben wij reeds ontvangen van o.a. KLM, Schiphol en NACO. 

Wij laten ons graag voorafgaande aan de serie pitches informeren door: Robert Dingemanse, CEO PAL-V International B.V. en Ad Rutten, Ocean Management Solutions B.V. (voormalig EVP & COO Schiphol Group) over hun visie en ervaring ten aanzien van inspirerende innovaties.

Zoals gebruikelijk wil de Dutch Aviation Group tijdens het symposium zoveel mogelijk de dialoog faciliteren tussen u als bezoeker en de sprekers. U wordt ook nu weer de gelegenheid geboden om vragen te stellen en uw visie over belangrijke onderwerpen aan de orde te stellen. Daarnaast bieden wij u weer als vanouds de gelegenheid om tijdens de diverse netwerkmomenten uw contacten te onderhouden en de top van de Nederlandse luchtvaart te onmoeten.

Vanaf 13.30 uur is de ontvangst en om 14.00 uur zal het symposium worden geopend. Het programma wordt om 17.00 uur afgesloten met een netwerkborrel en een "walking dinner".


 

Deelname

De kosten van deelname aan het symposium bedragen € 150,- (excl. BTW) per persoon (studenten € 50,- excl. BTW).

De deelname voor DAG-leden (max. 2 per organisatie), DAG-observers en zij die genodigd zijn, is gratis. Opgave van gratis deelname doormiddel van verkregen promotiecode (opgave is verplicht).

 


 

Graag verwelkomen wij u op 20 november in Grand Hotel Huis ter Duin te Noordwijk.