BGBGBG

Symposium - 21 november 2019

Grand Hotel Huis ter Duin - Noordwijk 

"Duurzame Luchtvaart - Doelen en Realiteit"

Een jaar geleden hebben we tijdens een succesvol symposium gesproken over de uitdagingen die samenhangen met het actieplan van Luchtvaart Nederland "Slim en Duurzaam" waarin de doelstelling van 35% minder CO2 in 2030 is verwoord. Nu een jaar later willen we graag in lijn van hetgeen er tot nu toe tot stand is gebracht zaken nader tegen het licht houden in relatie tot de toekomst en wat we ondertussen met elkaar weten en ondervonden hebben. Daartoe laten we sectorpartijen, kennisinstellingen, de overheid, de politiek en de klimaatwetenschap aan het woord.

In dit DAG-Symposium, met als titel "Duurzame Luchtvaart - Doelen en Realiteit", zullen wij in het ochtendprogramma aandacht besteden aan elektrisch vliegen, met o.a. sprekers van de TU-Delft en het NLR. Wat zijn de kansen en de uitdagingen op dit gebied? Vervolgens laten we Schiphol vertellen over de stappen die zij genomen hebben, en nog verder gaan nemen, om tot een Klimaatneutrale Luchthaven te komen. Dit in aansluiting op de ambitie waarbij Europese luchthavens zichzelf recent ten doel gesteld hebben om tegen 2050 helemaal CO2-neutraal te zijn.

In het middagprogramma laten we ons eerst voorlichten en adviseren door Jan Rotmans, hoogleraar transities en transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De grote vraag waar we met elkaar voor staan is: "Hoe valt de klimaattransitie te realiseren?" Luchtvaart leeft sterk in het maatschappelijk debat en we vernemen graag van prof. Rotmans hoe we als samenleving het kantelpunt zouden kunnen bereiken, waarbij het niet meer gaat over "vliegschaamte", maar over "duurzame mobiliteit".

Hierna laten we vervolgens de beleidsmakers, de politiek en de jongere generatie aan het woord en laten we ons tevens bijpraten over de stand van zaken m.b.t. "Slim en Duurzaam".

Zoals gebruikelijk wil de Dutch Aviation Group tijdens het symposium zoveel mogelijk de dialoog faciliteren tussen u als bezoeker en de sprekers. Zowel in de ochtend als in de middag zijn er Q&A sessies waar u de gelegenheid geboden wordt om vragen te stellen en uw visie aan de orde te stellen. Daarnaast bieden wij u weer als vanouds de gelegenheid om tijdens de diverse netwerkmomenten uw contacten te onderhouden.

Vanaf 09.30 uur is de ontvangst en om 10.00 uur zal het symposium worden geopend. Het programma wordt om 17.30 uur afgesloten met een netwerkborrel. U kunt zich inschrijven voor het ochtendprogramma of het middagprogramma of voor de gehele dag.


 


Programma

OCHTENDPROGRAMMA

Binnenlopen vanaf 09.30

10.00 Opening met Agenda en Doelstellingen (Lt. Gen b.d. Alexander Schnitger, vz. DAG)
Onderwerp ‘Elektrisch Vliegen'
10.15 Bijdrage van: Joris Melkert (TU-Delft)
10.40 Bijdrage van: Martin Nagelsmit (NLR)
11.05 Pauze
11.20 Bijdrage van: Meiltje de Groot (Kenniscentrum kleine luchtvaart)
11.45 Bijdrage van: William Vet (easyJet)
12.10 Klimaatneutrale Luchthaven (Denise Pronk, Schiphol)
12.35 Q&A + afsluiting

Lunch 13.00 - 14.00

MIDDAGPROGRAMMA

Binnenlopen vanaf 14.00

14.30 Opening
14.45 Keynote (Klimaattransitie, Jan Rotmans)
15.30 Slim en Duurzaam: Succes en Uitdagingen
15.50 Overheidsbeleid en de uitvoering in de sector
16.10 Pauze
16.25 Input vanuit jongste generatie (VSV Leonardo Da Vinci)
16.40 Input vanuit de politiek
17.00 Discussie + afsluiting
17.30 Netwerkborrel


Deelname

Deelname aan het symposium voor de gehele dag bedraagt € 195,- per persoon (studenten € 75,-). Voor alleen het ochtend of het middagprogramma betaalt u de helft. Tickets voor deelname bestelt u HIER via Eventbrite.

Leden en genodigden hebben een aparte uitnodiging ontvangen. 


Graag verwelkomen wij u op 21 november in Grand Hotel Huis ter Duin te Noordwijk.