BGBGBG

Programma 2017

Het jaar 2017 is gekozen om uitgebreid stil te staan bij het thema innovatie. We willen voornamelijk onze blik richten op jonge innovatieve bedrijven (start-ups) in de sector die iets te melden hebben over het onderwerp.

Innovaties kunnen op diverse wijzen tot stand komen. Enerzijds door een nieuwe ontwikkeling (Push) anderzijds door een vraag uit de markt (Pull). Aan beide aspecten willen we gedurende ons jaarthema aandacht besteden. Daarnaast willen we ook nagaan hoe groot de innovatiekracht is binnen de lucht- en ruimtevaart sector in Nederland. Hoe relevant is onze sector als het om innovatie gaat en waar liggen de meeste kansen? Zijn onze opleidingen voldoende toegerust om een nieuwe generatie denkers en doeners af te leveren? Kortom, voldoende invalshoeken voor een boeiende dialoog dit jaar.

6 februari

Algemene Ledenvergadering

23 februari

DAG-Themabijeenkomst "Innovatie en Start-Ups" bij ESA BIC - Noordwijk.

3 april 

DAG-Innovatie themabijeenkomst bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) te Amsterdam.

8 mei

Luchtvaartlentebijeenkomst te Grand Hotel Huis ter Duin. Thema: "Innovatie en start-up ecosyteem in Nederland - verbindingen met de Lucht- en Ruimtevaartsector".

22 juni 

DAG van het Luchtrecht + Luchtvaartjuristenborrel 

18 oktober

DAG-Themabijeenkomst "Investeren en innoveren om te kunnen concurreren".

20 november

DAG-Symposium "De Nederlandse Luchtvaartagenda"