BGBGBG

 

DAGvaarding voor de DAG van het Luchtrecht

Datum: donderdag 22 juni 2017

Toegang: open voor leden en niet-leden
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk


Op donderdag 22 juni a.s. organiseert de Dutch Aviation Group een nieuwe DAG van het Luchtrecht  in het Grand Hotel Huis ter Duin te Noordwijk.

Naast de gebruikelijke terug- en vooruitblik op actuele juridische ontwikkelingen op het terrein van het luchtrecht worden dit keer als thema behandeld:

BREXIT en gevolgen voor de luchtvaart


Precies een jaar geleden immers werd de uitslag van het referendum over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie bekend: Het Brexit kamp had gewonnen. Het kamp dat de EU wil verlaten won uiteindelijk met 51,9 procent van de stemmen. Iedereen zal zich de onverwachte uitkomst op de vroege ochtend van 22 juni 2016 nog wel herinneren.

“Als de Britten overmorgen voor uittreding uit de EU zouden stemmen, heeft dat grote gevolgen voor de luchtvaart”. Dit zei hoogleraar luchtrecht Pablo Mendes de Leon enkele dagen voor het referendum. “De interne markt is voor de UK bij een Brexit dan namelijk niet meer van toepassing,” zei Mendes de Leon en ook de regelingen op het gebied van de luchtvaart niet.”

Sinds 1997 is het luchtverkeer binnen de Unie vrij. Elke Europese (lees: EU) luchtvaartmaatschappij mag alle routes die het wil binnen de Unie vliegen.

Vooral voor de twee grootste Europese  low cost carriers – easyJet en Ryanair – zijn de druiven zuur. Als Brexit wekelijkheid wordt vallen zij namelijk niet meer onder de Europese wetgeving. Dat betekent voor het Ierse Ryanair dat zij vanuit Engeland alleen nog naar Ierland mag vliegen. Voor easyJet houdt dat in dat zij van Europese bases, zoals Schiphol, alleen nog maar naar Britse luchthaven mag vliegen.

EasyJet zou bezig zijn om een Air Operators Certificate aan te vragen in een ander EU-land, zodat haar Europese bases open kunnen blijven.

Genoeg interessante en vooral belangrijke onderwerpen dus om een middag over te praten !

Uit bijgaand programma blijkt voldoende welke aandachtspunten en welke sprekers u kunt verwachten tijdens deze middag. 

Vanaf 13.30 uur vindt de ontvangst plaats, terwijl om 14.00 uur de bijeenkomst aanvangt. Aansluitend vindt om 17.00 uur een Luchtvaartjuristenborrel plaats, die vrij toegankelijk is voor luchtvaartjuristen die niet in staat zijn de daaraan voorafgaande bijeenkomst van de DAG van het Luchtrecht bij te wonen, mits men zich wel voor de Luchtvaartjuristenborrel aanmeldt.

De kosten voor het bijwonen van deze DAG van het Luchtrecht bedragen € 130,- p.p. en voor DAG-leden € 65,- p.p., (genoemde bedragen zijn exclusief BTW).

Bonuspunten voor advocaten: er is 1 opleidingspunt (juridisch) te behalen in het kader van de Verordening op de Vakbekwaamheid (waarbij u gedurende alle presentaties aanwezig moet zijn geweest). Advocaat-deelnemers aan de DAG van het Luchtrecht krijgen na afloop een certificaat van deelname uitgereikt.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Angelique Hutten: a.hutten@dutchaviation.nl

Wij zien u graag op donderdagmiddag 22 juni a.s. in Grand Hotel Huis ter Duin !Alexander Schnitger, voorzitter 

 Programma DAG van het Luchtrecht 22.06.2017